C Blok Network Alt Yapı Bakım Ve Düzenleme Çalışmaları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Merkezimiz genelinde yapılan fiber alt yapı çalışmalarından sonra C Blok katlarında bulunan network dağılımı için kullanılan Switch kabinleri, merkez inşaat aşamasından beri ilk kez kapsamlı bir çalışma planlanarak bakım onarım faaliyetlerine dâhil edilmiştir.

Çalışmalar dâhilinde değiştirilmesi veya güncellenmesi gereken aktif ve pasif network elemanları yenileri ile değiştirilerek Switch dolapları modernize edilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır.
Diğer Bloklarla ilgili çalışmalar 2016 yılı Network ve Sistem Birimi bakım onarım faaliyetleri kapsamında aşamalı olarak devam edecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin